Gibrid Jade No1 ir ýetişen tekiz ýaşyl deri gök tohumlary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
gök tohum
Reňk:
Greenaşyl, ak
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
ŞUANGXING
Model belgisi:
Jade .11
Gibrid:
Hawa
Arassalygy:
98%
Arassaçylyk:
99%
Tohumlaryň derejesi:
95%
Çyglylyk:
8%
Miwe derisi:
Greenaşyl
Kämillik:
Ir
Garşylyk:
ZYMV, WMV2 tozan çyglylygyna çydamly.
Gaplamak:
500 g / halta
Şahadatnama:
CIQ; CO; ISTA; ISO9001
Önümiň beýany
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP

Jade No 1 ir ýetişen tekiz ýaşyl deri gök tohumlary

1. Irki ýetişen dürlüligi, ekişden hasyla çenli 38 gün töweregi.2.Daş görnüşi tekiz we göni silindr, garyn ýok, açyk ýaşyl reňk, ajaýyp ýalpyldawuk.3.ZYMV, WMV2.4, tozan çyglylygyna çydamly.Fruitokary ýa-da pes temperaturada miwäniň üznüksizligi gaty güýçlidir.5.Aýratynam dürli ýyladyşhanalarda we açyk meýdanda ekilýär.Örän gowy söwda.Ekerançylyk nokady:
1. climateerli howa şertlerine görä dürli ösümlik möwsümi bolan dürli meýdan.
2. Wagtynda we dogry mukdarda ýeterlik dökün we ýokarky amaly ulanyň.
3. Toprak: çuň, baý, gowy suwaryş ýagdaýy, güneşli.
4. Ösüş temperaturasy (° C): 18-30.
Önümiň gaplanylyşy
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
Önümleri maslahat beriň
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
Kompaniýanyň maglumatlary
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
“Hebei Shuangxing Tohumlar” kompaniýasy 1984-nji ýylda esaslandyryldy. Hytaýda ylmy gibrid tohum gözlegleri, önümçiligi, satuwy we hyzmaty bilen birleşdirilen ilkinji hünärmen hususy tohumçylyk ýöriteleşdirilen tehnologiýa kärhanalarynyň biri.

Tohumlarymyz 30-dan gowrak ýurda we sebite getirildi.Müşderilerimiz Amerikada, Europeewropada, Günorta Afrikada we Okeaniýada paýlanýar.Iň azyndan 150 müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik.Gaty hil gözegçiligi we satuw hyzmatyndan soň müşderileriň 90% -i tohumçylyk ýylyny tertipleşdirýär.
Halkara derejeli önümçilik we synagbazalary Haýnanada, Sinszýanda we Hytaýyň köp ýerinde ýerleşýär, bu bolsa köpeltmek üçin berk binýat döredýär.
 
Shuangxing tohumlary günebakar, garpyz, gawun, gök, pomidor, kädi we beýleki köp sanly ösümlik tohumlarynyň köp görnüşleri barada ylmy gözleglerde köp meşhurlyk gazandy.
Müşderi suratlary
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
Sorag-jogap
1. Öndüriji?
Hawa, biz şeýle.Biziň ekiş bazamyz bar.
2. Nusga berip bilersiňizmi?
Synag üçin MUGT MESELELER hödürläp bileris.
3. Hil gözegçiligiňiz nähili?
Ilkibaşdan ahyryna çenli hilimizi kepillendirmek üçin Milli Haryt Barlag we Synag Býurosyny, Üçünji tarap Synag Guramasy, QS, ISO-ny ulanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler