Hytaýyň gyzgyn satuwy hasylly ösümlik gibrid gyzyl sogan sogan

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Reňk:
Gyzyl
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
ŞUANGXING
Model belgisi:
SXO .11
Gibrid:
Hawa
Kämillik günleri:
30 gün
Tohumlaryň derejesi:
> 90%
Arassalygy:
> 95%
Hasyl bermek:
4000-den 5000kgs / 667m2.
Lampanyň agramy:
350 ~ 400g
Miwe diametri:
6 ~ 8 sm
Şahadatnama:
ISO9001
Önümiň beýany
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
Görnüşi
Hytaýyň gyzgyn satuwy hasylly ösümlik gibrid gyzyl sogan sogan
Arassalyk
> 95%
Arassaçylyk
> = 99%
Çyglylyk
<7%
Gögermek
> 90%
Gelip çykyşy
Hebei, Hytaý

Hytaýyň gyzgyn satuwy hasylly ösümlik gibrid gyzyl sogan sogan

1. Orta günlük super gyrmyzy reňk dürlüligi.2.Iformeke-täk, uly ululykdaky we beýik globus şekilli lampa.3.Agramy 350-400g, ýokary kesele garşylygy.4.Gowy saklamak ukyby we ýokary hasyl.5.Örän gowy tagam.
Ekerançylyk nokady:Ösümlik meýdany 14-16 sm; Ösümlik sany 23,000 ösümlik / 667m2; ösdürip ýetişdirmek usuly göçürmek; 100Gram / 667m2 ekiş dozasy; plantationerli howa şertlerine görä ekiş möwsümi.
Jikme-jik suratlar
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
Önümiň gaplanylyşy
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
Önümleri maslahat beriň
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
Kompaniýanyň maglumatlary
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
“Hebei Shuangxing Tohumlar” kompaniýasy 1984-nji ýylda esaslandyryldy. Hytaýda ylmy gibrid tohum gözlegleri, önümçiligi, satuwy we hyzmaty bilen birleşdirilen ilkinji hünärmen hususy tohumçylyk ýöriteleşdirilen tehnologiýa kärhanalarynyň biri.

Tohumlarymyz 30-dan gowrak ýurda we sebite getirildi.Müşderilerimiz Amerikada, Europeewropada, Günorta Afrikada we Okeaniýada paýlanýar.Iň azyndan 150 müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik.Gaty hil gözegçiligi we satuw hyzmatyndan soň müşderileriň 90% -i tohumçylyk ýylyny tertipleşdirýär.
Halkara derejeli önümçilik we synagbazalary Haýnanada, Sinszýanda we Hytaýyň köp ýerinde ýerleşýär, bu bolsa köpeltmek üçin berk binýat döredýär.
 
Shuangxing tohumlary günebakar, garpyz, gawun, gök, pomidor, kädi we beýleki köp sanly ösümlik tohumlarynyň köp görnüşleri barada ylmy gözleglerde köp meşhurlyk gazandy.
Müşderi suratlary
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
Sorag-jogap
1. Öndüriji?
Hawa, biz şeýle.Biziň ekiş bazamyz bar.
2. Nusga berip bilersiňizmi?
Synag üçin MUGT MESELELER hödürläp bileris.
3. Hil gözegçiligiňiz nähili?
Ilkibaşdan ahyryna çenli hilimizi kepillendirmek üçin Milli Haryt Barlag we Synag Býurosyny, Üçünji tarap Synag Guramasy, QS, ISO-ny ulanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler