Biz hakda

Hebei Shuangxing Tohumlar Ltd.

about us

Kompaniýanyň tertibi

Hebei Shuangxing Seeds Co., Ltd. 1984-nji ýylda esaslandyryldy we ondan öňki Şijiazhuang Shuangxing Garpyz gözleg instituty.Hebeý welaýatynda ylmy gözlegler, önümçilik, satuw we hyzmat bilen birleşdirilen ilkinji hususy tohumçylyk ýöriteleşdirilen tehnologiýa kärhanasydyr.Hytaýyň tohum pudagynda AA derejesi bolan karz kärhanasy, Hebei welaýatynyň tohumçylyk pudagynda AAA derejesi bolan karz kärhanasy, ýokary tehnologiýaly kärhana we Şijiazhuang şäherinde we hatda Hebei welaýatynda meşhur söwda belligi bolan kärhana.Hytaý tohum birleşiginiň dolandyryş bölümi, Hebei welaýat tohum birleşiginiň başlygynyň orunbasary, Şijiazhuang halkara ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk bazasy we Hebei welaýatynyň ýaşlar ylym we tehnologiýa innowasiýa hereket görkeziş bazasy.Kompaniýanyň öz gözleg we gözleg topary we kämil gözleg ulgamlary bar.Şeýle hem, önümçiligiň we synagyň halkara derejesindäki öňdebaryjy bazalary bar we olar köpelmek üçin berk binýady döredýän Haýnan, Sinszýan, Gansu we Hytaýyň beýleki ýerlerinde ýaýrady.

about us
about us
about us
about us

Korporatiw medeniýet

Geljegi

Daýhanlaryň iň ynamdar tohum üpjün edijisi bolmak üçin, milli tohum senagatyna öňdebaryjy boluň, ösen işewürlik modeli, gözleg we ýokary hilli oba hojalyk önümleriniň görnüşleri bilen iri köpmilletli kärhana öwrüldi.

Wezipe

Operatorlary (müşderileri) has üstünlikli etmek, öndürijileri has abadanlaşdyrmak we sarp edijileri has sagdyn etmek üçin ýokary hilli önümleri we hyzmatlary goldamak üçin bagyşlanýar.

Gymmatlyklar

Bütewilik, takyklyk, netijelilik we täzelik.

about us
about us
honor

Hormat

Kompaniýa, garpyz, garpyz we günebakar ösdürip ýetişdirmek, esasanam garpyz we garpyz görnüşlerimiz baradaky ylmy gözleglerde köp meşhurlyk gazandy we soňky otuz ýylda garpyzyň 120 täze görnüşini, süýji gawunyň 20 görnüşini ösdürip ýetişdirdi. .Olaryň käbiri Hebei welaýat ylym we tehnologiýa üstünlikleri şahadatnamasyna we şäher häkimliginiň ylym we tehnologiýa ösüş baýragyna eýe boldy.

certificate
certificate
certificate

Şahadatnama

SKM_C30821111709551
ISO_certificate_(2)
ISO_Certificate