Hebei Shuangxing Seeds Co., Ltd. ilkinji gezek Tianjin International Tohum Expo 2018-de peýda boldy

2018-nji ýylyň 20-nji oktýabryndan 22-nji oktýabry aralygynda kompaniýamyz, Týanjinin tohumçylyk senagaty birleşigi, Hytaýyň Tohumçylyk Assosiasiýasy, Hytaý Tohum Söwda Assosiasiýasy, Hytaýyň Tohum Söwda Assosiasiýasy tarapyndan goldanýan Tianjin Halkara Tohum Expo 2018-ä gatnaşmaga çagyryldy. Tianjin-Hebei gök önümler birleşigi, Pekin tohum birleşigi we Hebei tohum birleşigi.

Häzirki tohum konferensiýasynda kompaniýamyz Sosial dag halkara konferensiýa merkeziniň myhmanhanasynyň üçünji gatynda 02-nji ýörite kabinasyna girdi.20-nji oktýabrdan gelýänler yzygiderli akymda.Sergi mahalynda kompaniýamyzyň işgärleri bu ýere gelýänler üçin degişli görnüşleri saýlap aldylar we myhmanlaryň ünsüni çekmek üçin jikme-jik maglumat berdiler.Duşuşyk gowy tertipde bolup, myhmanlar tarapyndan ýokary baha berildi.
20 kategoriýa we sergä gatnaşýan içerki we daşary ýurtly meşhur we ajaýyp gök önüm kompaniýalary 4040 bar.Dünýäniň 17 ýurdundan we sebitinden 800-e golaý içerki we daşary ýurtly meşhur kärhanalar sergä gatnaşdy.

Hebei Shuangxing Seeds Co., Ltd. first appeared on the Tianjin International Seed Expo 2018
Hebei Shuangxing Seeds Co., Ltd. first appeared on the Tianjin International Seed Expo 2018
Hebei Shuangxing Seeds Co., Ltd. first appeared on the Tianjin International Seed Expo 2018

Iş wagty: Noýabr-10-2021